Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 2/2009 tiếp tục giảm
12 | 03 | 2009
Theo số liệu thống kê, tháng 2/2009 cả nước đã xuất khẩu được khoảng 33 ngàn tấn cao su các loại vớí trị giá 44 triệu USD, giảm 15,38% về lượng và giảm 12,23% về trị giá so với tháng trước. Như vậy, tổng lượng cao su xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm nay đạt gần 72 ngàn tấn, với kim ngạch 93,8 triệu USD, giảm 13,48% về lượng và giảm 50,5% về trị giá so với 2 tháng đầu năm 2008.

Trong tháng 2/2009, cao su khối SVR3L tiếp tục là chủng loại chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm 44,45% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước, đạt 14,67 ngàn tấn, trị giá trên 21 triệu USD, giảm 21,99% về lượng và giảm 12,42% về trị giá so với tháng trước. Giá xuất khẩu trung bình chủng loại này đạt 1.442 USD/tấn, tăng 158 USD/tấn so với giá xuất khẩu tháng trước. Trong đó, giá xuất khẩu trung bình sang thị trường Đức đạt cao nhất, đạt 1.933 USD/tấn; Hàn Quốc đạt 1.431 USD/tấn; Trung Quốc đạt 1.409 USD/tấn; Mỹ đạt 1.603 USD/tấn; xuất sang Costa Rica đạt 1.845 USD/tấn; Hàn Quốc đạt 1.431 USD/tấn; Tính chung 2 tháng đầu năm, tổng lượng cao su SVR3L xuất khẩu đạt 38,3 ngàn tấn, trị giá 52,26 triệu USD, giảm 3,62% về lượng và giảm 46,83% về trị giá so với cùng kỳ.

Xuất khẩu cao su SVR 10 cũng giảm 17,32% về lượng và giảm 7,19% về trị giá so với tháng 1/2009. Giá xuất khẩu trung bình đạt 1.285 USD/tấn, tăng 89 USD/tấn so với giá xuất khẩu tháng trước. Tính đến hết tháng 2 năm 2009, xuất khẩu cao su SVR10 đạt 8,66 ngàn tấn, với kim ngạch 10,64 triệu USD, giảm 45,80% về lượng và giảm 70,57% về trị giá so với 2 tháng năm 2008.

Đáng chú ý, lượng mủ cao su latex xuất khẩu trong tháng 2 này tăng rất chậm, tăng tới 108,47% so với tháng trước và tăng 97,62% so với cùng kỳ năm 2008, đạt gần 4,8 ngàn tấn, với giá xuất khẩu trung bình là 857 USD/tấn, giảm 47% so với giá xuất khẩu tháng trước đó. Bên cạnh đó, lượng xuất khẩu của một số chủng loại cao su khác cũng tăng khá như SVRCV60, RSS3, SVR20.Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường