Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thành lập Ban chỉ đạo sản xuất và tiêu thụ cá tra
26 | 05 | 2009
Ngày 25.5, Hiệp hội Chế biến và XK thủy sản VN cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 630/QĐ - TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng ĐBSCL - do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT làm trưởng ban.

Thành viên Ban chỉ đạo gồm đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành liên quan và các địa phương vùng ĐBSCL. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng ĐBSCL theo đề án được phê duyệt và phù hợp với diễn biến của thị trường tiêu thụ; làm đầu mối tổ chức, kết hợp sự tham gia của các bộ, ngành, các địa phương và các hội nghề nghiệp liên quan để thực hiện các nhiệm vụ được giao; chủ động xử lý theo thẩm quyền những vấn đề phát sinh; đề xuất kịp thời với Chính phủ các giải pháp, cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra.

Ngày 25.5, Hiệp hội Chế biến và XK thủy sản VN cho biết, Cục Kiểm dịch động - thực vật Liên bang Nga (VPSS) vừa thông báo danh sách 30 doanh nghiệp chế biến thuỷ sản VN được phép xuất khẩu vào Liên bang Nga. Theo đó, sau khi xem xét các biện pháp đảm bảo chất lượng và an toàn thủy sản phía VN đã áp dụng, VPSS đã cho phép nhập khẩu hàng thủy sản của 30 doanh nghiệp VN.

 Nguồn: www.laodong.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường