Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thành lập Ban chỉ đạo sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng ĐBSCL
20 | 05 | 2009
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban chỉ đạo sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng ĐBSCL, do Bộ trưởng Bộ NN-PTNT làm Trưởng ban.

Ban có nhiệm vụ giúp Thủ tướng chỉ đạo, điều hành sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng ĐBSCL theo đề án được phê duyệt và phù hợp với diễn biến của thị trường tiêu thụ; làm đầu mối tổ chức, kết hợp sự tham gia của các bộ, ngành, các địa phương và các hội nghề nghiệp liên quan để thực hiện nhiệm vụ sản xuất, tiêu thụ cá...Nguồn: www.tuoitre.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường