Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 7 tỉ USD vào năm 2020
14 | 05 | 2009
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) vừa công bố dự thảo Chiến lược phát triển ngành thủy sản Việt Nam đến năm 2020 với mục tiêu chiến lược đặt ra đến năm 2020, giá trị kim ngạch xuất khẩu sẽ đạt 7 tỷ USD.

Với mục tiêu này, tốc độ tăng bình quân của ngành là 3,13% năm; tổng sản lượng thủy sản đạt 6,5 triệu tấn/năm.

Để đạt được mục tiêu này sẽ cần khoản vốn đầu tư khoảng 67.345 tỷ đồng. Dự kiến có khoảng 20 chương trình và đề án được đầu tư, trong đó có chương trình phát triển khai thác hải sản bền vững; chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; chương trình đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản; chương trình phát triển khoa học công nghệ phục vụ phát triển thủy sản….

Bộ NN&PTNT cũng cho biết sản phẩm thủy sản Việt Nam hiện được xuất sang 150 quốc gia và vùng lãnh thổ.Nguồn: Tiền Phong Online
Báo cáo phân tích thị trường