Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Năm 2015, xuất khẩu thủy sản sẽ đạt 6,7 tỉ USD
02 | 06 | 2011
Đó là dự báo của Bộ NN&PTNT tại hội thảo về chương trình xuất khẩu thủy sản đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 diễn ra vào ngày 1-6.

Theo dự báo, đến năm 2015, sản lượng thủy sản xuất khẩu của VN sẽ đạt 1,6-1,7 triệu tấn với kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 6,5-6,7 tỉ USD, trong đó xuất khẩu tôm và cá tra là hai sản phẩm chủ yếu. Về cơ cấu thị trường, EU-Nhật-Mỹ sẽ chiếm tỉ trọng 60%-65% tổng giá trị xuất khẩu.Theo Pháp luật TPHCM Online
Báo cáo phân tích thị trường