Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Phấn đấu xuất khẩu cá tra đạt 3 tỉ USD
09 | 12 | 2009
Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt đề án phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng ĐBSCL đến năm 2020.

Mục tiêu của đề án là phát triển sản xuất cá tra đến năm 2010 đạt sản lượng cá nguyên liệu 1,5 triệu tấn, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 1,5 tỉ USD, tạo việc làm cho 200.000 lao động. Đến năm 2015 xuất khẩu đạt 2,2 tỉ USD và đến năm 2020 xuất khẩu đạt 3 tỉ USD.

Thủ tướng giao các bộ, ngành và hiệp hội có liên quan chấn chỉnh công tác thị trường xuất khẩu cá tra, đổi mới và tăng cường xúc tiến thương mại, xử lý kịp thời các vướng mắc, rào cản thương mại ở các thị trường nhập khẩu cá tra... Tổng nhu cầu vốn thực hiện đến năm 2020 là 1.340 tỉ đồng.Theo Tuổi Trẻ online
Báo cáo phân tích thị trường