Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Phú Thọ: Trồng thử nghiệm thành công giống chè Shan ở Phú Hộ
23 | 06 | 2009
Viện Khoa học kỹ thuật NLN miền núi phía Bắc đã chọn 6 giống chè Shan chọn lọc để trồng thử nghiệm tại xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) gồm: Chất Tiền, Nậm Ngặt 2, Cù Dê Phùng, Gia Vài, Tham Vè và giống chè Quốc gia TRI-777.

Ông Nguyễn Hữu La, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chè (Viện Khoa học kỹ thuật NLN miền núi phía Bắc) cho biết: Những giống chè trên thuộc loại chè Shan, được nghiên cứu từ những năm 70, nhưng phải đến năm 1999 đến 2000 mới đưa vào trồng thử nghiệm. Ở Phú Hộ được trồng thử nghiệm chè trên diện tích 2 ha, chủ yếu là chè Chất Tiền và Tham Vè.

Sau một thời gian trông thử nghiệm ở Phú Hộ cho thấy, ở điều kiện sinh thái vùng thấp Phú Hộ, các giống đều có tỷ lệ sống rất cao từ 90 -100%, trong đó các giống Chất Tiền, Cù Dề Phùng, Nậm Ngặt 2 không có sự sai khác so đối chứng (96,67 – 100%), giống Tham Vè có tỷ lệ sống thấp nhất (90%). Ngoài ra, qua phân tích thành phần sinh hóa chủ yếu các giống chè shan tại Phú Hộ cho thấy: so với chè Shan vùng cao tại Hà Giang thì các giống chè Shan trồng tại Phú Hộ có hàm lượng tanin, chất hòa tan, cafêin, đường khử, đạm tổng số khá cao hơn; hàm lượng tanin trong búp chè Shan chiếm 29,14 – 31,58% khối lượng chất khô, còn chất hòa tan chiếm từ 40,47 – 43,40% chất khô đều cao hơn giống chè Shan Hà Giang.

Như vậy về cơ bản chè Shan ở vùng thấp vẫn giữ được đặc điểm chất lượng tốt, trong đó đáng chú ý là 2 giống Chất Tiền và Tham Vè có hàm lượng tanin và chất hòa tan cao nhất là cơ sở xác định khả năng cho sản phẩm có chất lượng tốt. Năng suất búp bình quân ở tuổi 6-8 đạt 10-15 tấn/ha cho giống chè Chất Tiền. Khả năng thích ứng rộng và có thể trồng ở tất cả các vùng trung du, đồi núi thấp dưới 600m...Nguồn: www.khuyennongvn.gov.v
Báo cáo phân tích thị trường