Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Australia hỗ trợ VN hội nhập kinh tế thế giới
25 | 07 | 2009
Ngày 24/7, Bộ trưởng Thương mại Australia Simon Crean cho biết Chính phủ nước này sẽ viện trợ cho Việt Nam 12 triệu đôla Australia để triển khai Chương trình hỗ trợ kỹ thuật hậu WTO giai đoạn 2.


Bộ trưởng Thương mại Australia Simon Crean đang có mặt tại Việt Nam để tham dự Kỳ họp thứ 8 của Ủy ban hỗn hợp hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước.

Chương trình hỗ trợ kỹ thuật hậu WTO giai đoạn 2 được thực hiện trong 5 năm, nhằm hỗ trợ Việt Nam tạo thêm việc làm, xóa đói giảm nghèo trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới, thông qua việc tăng cường thể chế kinh tế thị trường trên các lĩnh vực như cạnh tranh, cải cách doanh nghiệp nhà nước và quản lý đất đai, đồng thời tăng cường năng lực cho các cơ quan đảm trách thực hiện cải cách kinh tế của Việt Nam.

Thông qua nghiên cứu và phân tích các cơ hội tiếp cận thị trường mới, chương trình cũng sẽ trợ giúp khu vực nông thôn đối phó với những tác động của quá trình hội nhập kinh tế và các cơ quan chức năng Việt Nam trong công tác hoạch định chính sách.

Bộ trưởng Thương mại Simon Crean cho rằng các bước cải cách trong nước này sẽ góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cho Việt Nam có sự chuẩn bị đầy đủ để khai thác triệt để các dòng vốn đầu tư và thương mại khi cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay lắng xuống.

Chương trình hỗ trợ kỹ thuật hậu WTO là sáng kiến chung của các chính phủ Australia, Việt Nam, Vương Quốc Anh và Ngân hàng Thế giới.

Trong giai đoạn 1 của chương trình, thực hiện vào tài khóa 2007 - 2008, Australia đã viện trợ 1,3 triệu đôla Australia cho Việt Nam. Giai đoạn này đặt nền móng vững chắc cho bước tiếp theo, thông qua việc tập hợp các cơ quan chủ đạo của Việt Nam để triển khai một kế hoạch dài hơi cho tiến trình hội nhập quốc tế nhằm đảm bảo ứng phó hiệu quả với những cơ hội và thách thức trong tương lai.

Ngoài Chương trình hỗ trợ kỹ thuật hậu WTO, Australia cũng đang tài trợ cho Chương trình hợp tác nông nghiệp nhằm giúp Việt Nam tăng cường năng lực phân tích các nguy cơ dịch hại và phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản, nhằm đảm bảo cho các loại hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế./.

Hồng Giang (TTXVN/Vietnam++)


Báo cáo phân tích thị trường