Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
8 tháng, xuất khẩu gần 3,8 triệu tấn gạo
15 | 07 | 2007
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa có công văn yêu cầu giữ nguyên mục tiêu xuất khẩu 5 triệu tấn gạo trong năm nay, tương ứng với kim ngạch đạt khoảng 1,4 tỷ USD.
Đến hết tháng 8, cả nước đã xuất khẩu được gần 3,8 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 1 tỷ USD, giảm chút ít so với cùng kỳ năm trước, trong đó mức giảm về kim ngạch thấp hơn mức giảm về lượng do gạo xuất khẩu được giá.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa có công văn yêu cầu giữ nguyên mục tiêu xuất khẩu 5 triệu tấn gạo trong năm nay, tương ứng với kim ngạch đạt khoảng 1,4 tỷ USD.

Thủ tướng cũng giao cho Bộ Thương mại phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hiệp hội Lương thực Việt Nam chỉ đạo chặt chẽ tiến độ xuất khẩu mặt hàng này theo kế hoạch.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, với tổng sản lượng lúa của cả nước năm nay dự kiến đạt khoảng 36 triệu tấn, tăng trên 100.000 tấn so với năm trước, thì mức xuất khẩu 5 triệu tấn gạo hoàn toàn có thể đạt được mà không ảnh hưởng đến an ninh lương thực./.Đảng Cộng sản Việt Nam

Báo cáo phân tích thị trường