Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Đồng bằng sông Cửu Long với chương trình 1 triệu tấn gạo chất lượng cao
22 | 08 | 2007
Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đã chính thức khởi động Chương trình 1 triệu tấn gạo chất lượng cao phục vụ xuất khẩu từ vụ đông xuân 2006 – 2007 tại đồng bằng sông Cửu Long. Có thể nói, đây là bước khởi động cho việc tổ chức lại sản xuất lúa gạo để nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế, chuẩn bị gia nhập WTO.

Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đã chính thức khởi động Chương trình 1 triệu tấn gạo chất lượng cao phục vụ xuất khẩu từ vụ đông xuân 2006 – 2007 tại đồng bằng sông Cửu Long. Có thể nói, đây là bước khởi động cho việc tổ chức lại sản xuất lúa gạo để nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế, chuẩn bị gia nhập WTO. Theo đề án chương trình, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đã giao cho Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long thực hiện việc lựa chọn, xác định bộ giống lúa chất lượng cao và chuẩn bị kế hoạch sản xuất giống siêu nguyên chủng cung cấp cho các trung tâm giống của các tỉnh để sản xuất giống nguyên chủng. Cục Trồng trọt phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật và Trung tâm Khuyến nông quốc gia xây dựng qui trình thâm canh tổng hợp, có lồng ghép các biện pháp quản lý dịch hại và phòng trừ sâu bệnh; làm rõ kế hoạch huấn luyện chuyển giao kỹ năng 3 giảm, 3 tăng, tổ chức tập huấn cho nông dân ở những vùng tham gia chương trình. Còn đầu ra sẽ do Tổng Công ty Lương thực miền Nam và các công ty thành viên nằm trên địa bàn các tỉnh tham gia chương trình đảm nhận. Những đơn vị này sẽ triển khai ngay việc ký kết hợp đồng và tổ chức hệ thống thu mua, chế biến một cách chặt chẽ, giá cả hợp lý và phải cao hơn giá lúa thường.

http://www.vov.org.vnBáo cáo phân tích thị trường