Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Mục tiêu tăng thêm 1 triệu tấn lúa trong năm 2011
19 | 04 | 2011
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp với các địa phương triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như chuyển đổi thời vụ, bố trí giống hợp lý, tăng diện tích lúa thu đông nhằm đạt mục tiêu tăng thêm 1 triệu tấn lúa trong năm 2011 như chỉ đạo của Chính phủ.

Các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và Đông Nam bộ sẽ phấn đấu xuống giống lúa cả năm 2011 đạt hơn 4,47 triệu héc ta, ước tính năng suất bình quân toàn vùng đạt 54,5 tạ/ha, sản lượng đạt 24,38 triệu tấn, tăng 869.332 tấn so với năm 2010. Cùng với đó, tại các vùng trồng lúa khác như Đồng bằng sông Hồng và Trung bộ cần tăng khoảng 131.000 tấn.

Theo Cục trồng trọt, một trong những chương trình có thể giúp tăng sản lượng, chất lượng lúa, đồng thời bền vững với môi trường là "3 giảm, 3 tăng". Đây là chương trình đúng, thích hợp với từng vùng sinh thái. Hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang trình Chính phủ xem xét hỗ trợ gần 200 tỷ đồng phân bổ cho các địa phương vùng ĐBSCL để gia cố bờ bao, bơm tát, lúa giống...Theo Hànộimới
Báo cáo phân tích thị trường