Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Vĩnh Long sản xuất lúa theo hướng bền vững
13 | 04 | 2011
Tỉnh Vĩnh Long đang tăng cường tập huấn, hướng dẫn cho nông dân thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp, đặc biệt là các biện pháp kỹ thuật sản xuất lúa theo hướng bền vững, phấn đấu năm nay sản xuất lúa 3 vụ đạt hơn 164.000 ha với tổng sản lượng 894.000 tấn phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội địa và xuất khẩu
Theo TTXVN, tùy theo điều kiện của từng địa phương, ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng mô hình sản xuất lúa tập thể với quy mô từ 3 –15 ha, thu hút từ 10 đến 20 hộ nông dân tham gia. Đặc biệt, tỉnh Vĩnh Long còn kết hợp với Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang xây dựng mô hình sản xuất lúa tập thể “Liên kết 4 nhà” tại các huyện trong tỉnh. Đây được xem là sự thành công trong việc vận động nông dân liên kết cùng nhau hợp tác sản xuất theo hướng tập thể, nâng cao năng suất và chất lượng lúa hàng hóa.

Theo nld.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường