Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Vĩnh Long: Nuôi thủy sản theo quy hoạch gắn với phát triển công nghiệp chế biến
27 | 05 | 2009
Trong định hướng từ nay đến năm 2010, tỉnh quy hoạch vùng nuôi ổn định theo tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thủy sản; khuyến khích mô hình nuôi thâm canh, chú trọng phát triển các đối tượng thủy sản có giá trị xuất khẩu, phấn đấu tốc độ tăng trưởng sản lượng bình quân 6,8%/năm, sản lượng đến năm 2010 đạt 190.000 tấn.

Tỉnh quy hoạch diện tích nuôi cá tra thâm canh 1.220 ha ở khu vực bãi bồi ven sông Tiền, sông Hậu và sông Mang Thít; mô hình nuôi cá lồng bè ở khu vực sông Tiền từ 500 – 550 lồng, bè. Tại các vùng nuôi tập trung, Chi cục thủy sản tỉnh Vĩnh Long triển khai các dự án phát triển thủy sản bền vững như dự án đầu tư 12 tỷ đồng xây dựng vùng nuôi cá tra an toàn theo quy trình ứng dụng GAQP, dự án đầu tư 150 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho vùng nuôi thủy sản tập trung... Năm nay, tỉnh triển khai xây dựng thương hiệu “cá tra Vĩnh Long”, tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tăng sức cạnh tranh mặt hàng thủy sản, mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa và xuất khẩu...

Hiện nay, nghề nuôi cá công nghiệp ở Vĩnh Long không chỉ phát triển trên tuyến sông Tiền, sông Hậu mà thu hút nhiều doanh nhiệp và cá nhân đầu tư vốn thuê mướn đất bãi bồi ở các cù lao ven sông thả nuôi cá. Tình hình thị trường tiêu thụ cá tra diễn biến phức tạp trong thời gian qua khiến phong trào nuôi cá công nghiệp ở Vĩnh Long có hướng chựng lại.Nguồn: TTXVN
Báo cáo phân tích thị trường