Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Indonesia có thể sẽ đạt sản lượng 68 triệu tấn gạo
03 | 07 | 2011
Indonesia có thể sẽ vẫn phải tiếp tục nhập khẩu gạo để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Theo Cơ quan Thống kê Quốc gia Indonesia (BPS), sản lượng gạo của nước này có thể tăng 2,4% năm 2011, đạt 68 triệu tấn, tăng 1,59 triệu tấn so với năm 2010.

Sản lượng gạo tăng xuất chủ yếu nhờ diện tích gieo trồng được mở rộng thêm 313.150 ha (tăng 2,36%). Sản lượng gạo dự báo cho cả năm 2011 được đưa ra trên cơ sở kết quả sản xuất nông nghiệp trong quý I/2011.

Nếu sản xuất lúa gạo năm 2011 đạt kết quả như BSP dự báo thì ngành nông nghiệp Indonesia vẫn không hoàn thành mục tiêu ban đầu đạt mức tăng sản lượng gạo 5,2%.

Như vậy, Indonesia có thể sẽ vẫn phải tiếp tục nhập khẩu gạo để đáp ứng nhu cầu trong nước, cho dù Cơ quan Khí hậu, Khí tượng và Địa Vật lý Indonesia cho biết các điều kiện khí hậu sẽ trở lại bình thường cho hoạt động sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 tới.

Sản xuất nông nghiệp có thể tăng mạnh hơn nhờ Chương trình hỗ trợ gia tăng sản lượng của các doanh nghiệp nhà nước. Chương trình này nếu thành công sẽ giúp sản lượng gạo của Indonesia tăng thêm 3,7 triệu tấn.

Theo Vietnam+Báo cáo phân tích thị trường