Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sầu riêng có nỗi... sầu riêng
08 | 09 | 2009
Sản lượng sầu riêng (SR) ở ĐBSCL được đánh giá cung chưa vượt cầu. Ấy nhưng, năm nay vào mùa thu hoạch chính vụ (từ tháng 4 – 8), SR lại rớt giá; nhất là SR khổ qua xanh (giá tại vườn chỉ 3.000 – 4.000 đồng/kg).

Đến thời điểm từ tháng 9 tới tháng 2 năm sau, sản lượng SR cung ứng ra thị trường lại giảm hẳn, giá tăng cao, nhà vườn (NV) lại không có sản phẩm đủ cung ứng. Hiện không phải NV nào cũng đủ điều kiện chuyển diện tích trồng SR khổ qua xanh sang các giống chất lượng cao.

Theo Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam, để giảm thiểu tình trạng lúc dội chợ rớt giá, khi cung không đủ cầu, NV trồng SR khổ qua xanh cần điều chỉnh mùa vụ theo hướng cho trái sớm và trái vụ để đáp ứng cung – cầu trên thị trường theo hướng có lợi nhất.

 Theo www.laodong.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ