Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Lâm Đồng lập vùng khoai tây nguyên liệu
01 | 09 | 2009
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt đề án đầu tư xây dựng vùng khoai tây nguyên liệu rộng 2.200ha trong kế hoạch từ nay đến năm 2015 để cung cấp sản phẩm ổn định cho các nhà máy chế biến và đáp ứng nhu cầu thị trường, với tổng nguồn vốn ước tính trên 600 tỉ đồng.

Theo đó, Lâm Đồng sẽ tập trung phát triển diện tích khoai tây chất lượng cao ở Đà Lạt, Lạc Dương, Đức Trọng, Đơn Dương với mục tiêu đến năm 2015 đạt sản lượng trên 36.600 tấn khoai tây, trong đó có 25.000 tấn khoai tây nguyên liệu cho các nhà máy chế biến, trên 11.000 tấn khoai tây cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu với giá trị sản xuất đạt 100-160 triệu đồng/ha/năm.

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ thực hiện các chính sách ưu đãi và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thuê đất sản xuất và xây dựng nhà máy chế biến khoai tây để cùng địa phương xây dựng vùng khoai tây nguyên liệu ổn định và bền vững.Nguồn: www.tuoitre.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường