Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tháng 11/06: Xuất khẩu cà phê của Guatemala đạt 112.710 bao
02 | 07 | 2007
Hội đồng cà phê Guatemala cho biết, tháng 11/06, xuất khẩu cà phê nước này đạt 112.710 bao loại 60 kg, tăng 19% so với 94.696 bao cùng tháng năm ngoái.
Từ đầu niên vụ đến nay, Guatemala đã xuất khẩu được 2093663 bao cà phê, tăng 4,6% so với 200.431 bao cùng kỳ niên vụ 2005/06.
Niên vụ 2005/06, xuất khẩu cà phê của nước này đạt 3.324.753 bao, tăng 3,7% so với niên vụ trước đó.(Vinanet)
Báo cáo phân tích thị trường