Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá cà phê Robusta xuất khẩu của Việt Nam giảm, London tăng giá mạnh
08 | 10 | 2009
AGROINFO - Giá cà phê Robusta xuất khẩu của Việt Nam giảm xuống mức thấp nhất kể từ trung tuần tháng 9 trong bối cảnh giá cà phê Robusta tại thị trường London tăng giá mạnh
Giá cà phê Robusta xuất khẩu của Việt Nam và giá tại London (USD/tấn)

 

Nguồn: AGRODATA (www.agro.gov.vn)

Đầu tuần này, giá cà phê Robusta xuất khẩu của Việt Nam đã rớt xuống mức 1363 USD/tấn (ngày 2/10/2009) sau khi đạt đỉnh 1445 USD/tấn vào trung tuần tháng 9/2009. Trái lại, trên thị trường London, giá cà phê Robusta ngày 2/10/2009 lại tăng mạnh trở lại, tăng thêm 20 USD/tấn, gần sát ngưỡng 1.400 USD/tấn kể từ sau khi giảm giá liên tục từ hồi cuối tháng 9/2009.


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường