Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu cà phê đạt trên 1,3 tỉ USD
02 | 10 | 2009
Theo Bộ NN&PTNT, xuất khẩu cà phê của VN trong tháng 9 ước đạt 54.000 tấn, đạt giá trị 76 triệu USD.

Trong chín tháng đầu năm nay, tổng lượng cà phê xuất khẩu đạt 893.000 tấn, kim ngạch 1,319 tỉ USD, giảm 18,09% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, cà phê hiện là mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn thứ hai sau gạo trong nhóm hàng nông sản xuất khẩu của VN.Theo Tuổi Trẻ Online
Báo cáo phân tích thị trường