Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Việt Nam có 3 cây trồng được đánh giá là top đầu của thế giới
14 | 09 | 2007
Ba loại cây trồng đó là: cà phê, cao su và lúa.

Năm 2006, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 800.000 tấn cà phê nhân, chỉ sau Brazil, đạt giá trị kim ngạch trên 1 tỉ USD; xuất khẩu 4,7 triệu tấn gạo, chỉ đứng sau Thái Lan, đạt giá trị kim ngạch 1,3 tỉ USD; xuất khẩu cao su đạt giá trị kim ngạch 1,5 tỉ USD, chỉ đứng sau Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Malaysia.

 Theo Lao Động
Báo cáo phân tích thị trường