Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thanh long đang được giá
28 | 10 | 2009
Tại tỉnh Bình Thuận, trong mấy ngày gần đây, thanh long đang được giá, khan hàng.
Mỗi kg thanh long tăng cao hơn so với thời điểm giữa vụ 4.000-6.000 đồng/kg nhưng nông dân vẫn không có hàng để bán. Giá thanh long hiện đang dao động trong khoảng từ 8.000-10.000 đồng/kg, tùy theo chất lượng. Tại thời điểm này, nông dân tỉnh Bình Thuận đã thu hoạch thanh long cuối vụ chính và đang chăm sóc để cho trái trái vụ. Như vậy, theo nhận định của các nhà vườn và doanh nghiệp, giá thanh long sẽ có khả năng sẽ còn tăng cao trong thời gian tới.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ