Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản xuất và xuất khẩu lúa mỳ thế giới giảm, tồn kho tăng
05 | 11 | 2009
Báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố ngày hôm nay cho biết, tuy diện tích tăng gần 1,1 triệu ha (tăng 0,5%), nhưng do năng suất chỉ đạt 2,95 tấn/ha (giảm 2,6% so với kỷ lục 3,3 tấn/ha năm 2008), cho nên sản lượng lúa mỳ thế giới năm nay giảm 14,2 triệu tấn và 2,1% so với năm 2008.
Tuy nhiên, do tiêu dùng giảm và xuất khẩu năm nay sẽ chỉ đạt 124,8 triệu tấn, giảm gần 15,9 triệu tấn và 11,3% so với kỷ lục 140,7 triệu tấn của năm 2008, cho nên tồn kho lúa mỳ của thế giới cuối năm nay sẽ tăng gần 20 triệu tấn và 12% so với cuối năm trước. Đây tuy sẽ là năm thứ sáu tồn kho lúa mỳ thế giới tăng liên tiếp, nhưng vẫn còn thấp hơn 22,8 triệu tấn so với kỷ lục cách đây tròn một thập kỷ.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ