Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá cao su thiên nhiên năm tới sẽ đạt trung bình 2-2,2 USD/kg
16 | 11 | 2009
Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội các Công ty cao su Indonesia, giá cao su thiên nhiên năm tới sẽ đạt trung bình 2-2,2 USD/kg.
Đây được đánh giá là mức giá lý tưởng với cả người trồng cao su và người tiêu dùng. Việc dự báo giá tăng được đánh giá dựa trên những tín hiệu hồi phục của nền kinh tế thế giới, kéo theo sự hồi sinh của ngành công nghiệp ô tô thế giới sẽ đẩy nhu cầu cao su thiên nhiên tăng mạnh trong năm 2010 (ngành công nghiệp ô tô chiếm tới 70% tổng nhu cầu cao su thiên nhiên).

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường