Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá cao su xuất khẩu lên 1.843 USD/tấn
16 | 11 | 2009
Thông tin từ Hiệp hội Cao su VN cho biết năm 2009, ngành cao su có khả năng xuất khẩu khoảng 650.000 tấn nguyên liệu cao su (tăng khoảng 5% so với năm ngoái), kim ngạch xuất khẩu sẽ đạt 1 tỉ USD
Riêng trong 9 tháng đầu năm nay, tổng lượng cao su nguyên liệu xuất khẩu đạt khoảng 454.000 tấn (tăng 6% so với cùng kỳ), trị giá 711 triệu USD. Giá cao su xuất khẩu hiện tăng lên ở mức 1.843 USD/tấn (so với hồi giữa năm khoảng 1.500 USD/tấn). Các thị trường tiêu thụ mạnh cao su VN là Hàn Quốc (17.780 tấn), Malaysia (12.370 tấn)...


Theo www.nld.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường