Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá xuất khẩu cao su tiếp tục tăng nhẹ
22 | 04 | 2008
Tuần đầu tháng 4/2008, giá xuất khẩu nhiều chủng loại cao su của nước ta tiếp tục tăng so với tháng 3/2008.
Cụ thể, giá xuất khẩu cao su SVR5 tăng mạnh nhất, tăng 20,22% lên 2.769 USD/tấn; cao su Latex tăng 14,48% lên 1.376 USD/tấn; cao su hỗn hợp tăng 7,09% lên 2.390 USD/tấn; cao su SVRL tăng 3,30% lên 2.782 USD/tấn…Riêng giá xuất khẩu cao su SVR3L ổn định ở mức 2.630 USD/tấn.

So với cùng kỳ năm 2007, giá xuất khẩu cao su của nước ta đã tăng trung bình 32,33%. Trong đó, giá xuất khẩu cao su SVR3L tăng 27,04%, cao su hỗn hợp tăng 31,2%, cao su CSRL tăng 26,79%. Loại cao su SVR5 có giá xuất khẩu tăng cao nhất là 38,7%.

Đáng chú ý, trong tuần đầu tháng 4/2008, một số lô hàng cao su xuất khẩu đạt mức giá rất cao. Cụ thể, cao su hỗn hợp xuất khẩu sang Trung Quốc đạt gần 2.600 USD/tấn DAF qua Cửa khẩu Đường sắt Lao Cai; SVR3L xuất sang Bangladesh đạt 2.895 USD/tấn FOB qua Cảng Sài Gòn KV IV; cao su SVR 10 xuất khẩu sang Pakistan 2.590 USD/tấn CFR qua cửa khẩu ICD Phước Long Thủ Đức.
Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường