Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu cao su tháng 10/2009 của Việt Nam giảm cả về lượng và giá trị
04 | 11 | 2009
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tháng 10/2009, Việt Nam xuất khẩu được 60 nghìn tấn cao su, kim ngạch đạt 103 triệu USD, giảm 13,04% về lượng và giảm 11,97% về giá trị so với tháng 9/2009.
Tính chung 10 tháng đầu năm 2009, xuất khẩu cao su của cả nước đạt 539 nghìn tấn, trị giá 823 triệu USD, giảm nhẹ về lượng (giảm 1,1% về lượng) nhưng giảm 76,4% về lượng so với cùng kỳ năm 2008 do giá cao su mặc dù đã tăng nhưng vẫn ở mức thấp hơn so với cùng kỳ.

Những tháng gần đây, giá cao su xuất khẩu của Việt Nam liên tục trong chiều hướng tăng trở lại do nền kinh tế thế giới đang phục hồi, nhu cầu tiêu thụ cao su tăng trở lại ở Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Châu Âu…Tính đến thời điểm hiện nay, giá cao su xuất khẩu trung bình 10 tháng đầu năm 2009 của Việt Nam đạt 1.526 USD/tấn, tăng hơn 50% so với mức giá xuất khẩu đầu năm, nhưng lại giảm 42,6% so với mức giá cùng kỳ năm 2008.


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường