Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu cao su Thái Lan suy giảm
03 | 11 | 2009
Xuất khẩu cao su thiên nhiên của Thái Lan trong tháng 9/2009 giảm 22,8% (tương đương giảm 214,341 tấn) so với tháng 9/2008.
Nguyên nhân giảm chủ yếu là nguồn cung tại nước này suy giảm do kế hoạch hạn chế sản lượng ngay từ đầu năm và do mưa lớn đã làm gián đoạn việc thu hoạch cao su. Sản lượng cao su của Thái Lan trong năm 2009 dự kiến chỉ đạt 3,07 triệu tấn, giảm 0,5% so với năm 2008. Ngòai ra, xuất khẩu cao su của Thái Lan suy giảm còn do giá cao su tăng đã không khuyến khích khách hàng mua những lô hàng lớn và hầu hết các thương gia đang chờ đợi những động thái trên thị trường, chờ giá giảm xuống để mua vào. Ngày 22/10/2009, giá cao su RSS3 – cao su xuất khẩu, được dùng làm giá tham khảo cho toàn thị trường cao su physical, đạt khoảng 2,50 USD/kg, tăng 127% so với mức thấp nhất của 7 năm là 1,1 USD/kg vào tháng 12/2008, khi ba nước thống nhất kế hoạch cắt giảm xuất khẩu.


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường