Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tiêu dùng cao su thiên nhiên thế giới hiện đang ở mức thấp nhất trong vòng 4 năm trở lại đây
29 | 10 | 2009
Theo thống kê mới nhất của Hiệp hội nghiên cứu cao su Quốc tế (IRSG), tính đến tháng 6/2009, tiêu dùng cao su toàn thế giới chỉ đạt 20,8 triệu tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2005 trở lại đây. Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, nên tiêu dùng cao su thiên nhiên đã có sự suy giảm mạnh so với các năm trước đó.
Cùng với đó, là sự sụt giảm trong sản xuất cao su nhân tạo và cao su thiên nhiên trên thế giới. Cụ thể, sản xuất cao su nhân tạo tính đến tháng 6/2009 đã giảm 13,7% so với cùng cùng kỳ năm 2008. Sản lượng cao su thiên nhiên tính đến thời điểm trên cũng đã giảm 3,7% so với cùng kỳ năm 2008.

Mặc dù trong những tháng gần đây, với những tín hiệu hồi phục từ nền kinh tế đã có tác động tích cực đến thị trường cao su. Giá cao su đã tăng trở lại, nhu cầu tiêu dùng cũng trong xu hướng tăng. Tuy nhiên, nếu tính cả năm 2009, tiêu dùng cao su thiên nhiên toàn thế giới dự kiến giảm 4,8% so với năm 2008. Tiêu dùng cao su tổng hợp thế giới năm 2009 cũng dự kiến giảm 7,3% so với năm 2008.

Tuy nhiên, với triển vọng kinh tế mà đang được các chuyên gia dự báo sẽ tiếp tục trong xu hướng hồi phục, các chuyên gia cũng tin rằng thị trường cao su thế giới sẽ có những mức tăng trưởng mới. Tiêu dùng cao su thế giới năm 2010 sẽ cao hơn từ 0,7-2,1% so với mức dự báo của năm 2008.


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường