Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Năm 2015 diện tích cao su sẽ đạt 80,000 ha
12 | 11 | 2009
Thông tin mới nhất từ Bộ NN PTNT , theo kế hoạch đến năm 2010 Việt Nam sẽ có khoảng 70,000 ha cao su và đến năm 2015 diện tích cao su sẽ đạt 80,000 ha.
Nếu tính riêng năm 2009, thì diện tích cao su trồng mới sẽ đạt khoảng 37,000 ha. Ngoài diện tích cao su trồng mới ở những vùng truyền thống, hiện nay cây cao su đã được trồng mới tại một số tỉnh Tây Bắc và đầu tư trồng mới tại Lào và Campuchia, Nam Phi và Myanmar. Trong đó, tại Lào đã trồng được gần 30.000 ha, tại Campuchia đã trồng được khoảng 2.000 ha...Năng suất mủ cao su bình quân tại Việt Nam đạt trên 1,8 tấn/ha. Năm 2009, mặc dù khủng hoảng kinh tế, giá cao su thấp nhưng đến thời điểm này, kim ngạch xuất khẩu cao su đạt xấp xỉ 1 tỷ USD.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường