Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá cao su tại Campuchia giảm
17 | 03 | 2009
Giá cao su tại thị trường Campuchia ngày 16.3 giảm xuống còn 1.200 USD/tấn, trong khi giá cao su giao dịch trên thị trường quốc tế là 1.300 USD/tấn. Giá sàn cao su Campuchia tại nơi sản xuất chỉ ở mức 700 USD/tấn.

Mặc dù hiện nay không lỗ vốn, các nhà trồng cao su thu rất ít lợi nhuận so với trước đây. Hiện nay, diện tích trồng cao su của Campuchia đạt 110.000 ha, dự tính sẽ tăng tới 150.000 ha vào năm 2015.

Nguyên nhân giá cao su giảm được cho là do kinh tế toàn cầu cầu suy thoái khiến ngành công nghiệp xe hơi tại nhiều nước bị đình đốn, dẫn đến mức cầu về cao su giảm.Nguồn: www.sgtt.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường