Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Khoanh nợ 40.000ha cà phê chè mất trắng
28 | 01 | 2010
Thủ tướng Chính phủ vừa có Công văn số 99/TTg-KTN chỉ đạo xử lý tài chính đối với diện tích cà phê thuộc Chương trình phát triển 40.000ha cà phê chè vay vốn Cơ quan phát triển Pháp (AFD) bị mất trắng.

Theo đó, từ ngày 1-1-2010, 40.000ha cà phê bị mất trắng phải thanh lý do nguyên nhân khách quan, doanh nghiệp đã giải thể có hồ sơ đầy đủ, đều được khoanh nợ (cả gốc và lãi) với thời hạn 5 năm; diện tích cà phê phát triển kém, năng suất thấp, kinh doanh không có lãi sẽ được khoanh nợ cả gốc và lãi trong thời hạn 3 năm. Dự án trồng cà phê chè triển khai năm 1997 có vốn đầu tư giai đoạn 1 gần 800 tỷ đồng với mục tiêu ban đầu tạo 100.000 việc làm; lợi nhuận 11-13 triệu đồng/ha. Tuy nhiên, đến năm 1999, chỉ có 7/15 tỉnh lập được dự án, chậm 2 năm so với yêu cầu. Trong đó, 5 tỉnh Sơn La, Lai Châu, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An triển khai trồng cây cà phê chè thì một nửa trong số này thiệt hại khá nặng nề.Theo www.hanoimoi.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường