Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu chè tháng 2/2010 giảm cả về lượng và trị giá
06 | 04 | 2010
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 2/2010 Việt Nam đã xuất khẩu 6,8 nghìn tấn chè trị giá 9,5 triệu USD, giảm 35,9% về lượng và 34,7% về trị giá so với tháng trước. Tính chung 2 tháng đầu năm 2010, Việt Nam đã xuất khẩu 17,35 nghìn tấn chè các loại, trị giá 24,04 triệu USD tăng 19,7% về lượng và 27,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2009.

Hầu hết các thị trường xuất khẩu chè của Việt Nam từ đầu năm đến hết tháng 2/2010 đều có kim ngạch tăng so với cùng kỳ năm 2009, duy chỉ có 2 thị trường có kim ngạch giảm đó là: Pakistan và Đài Loan giảm lần lượt 52,70% và 9,05%.

Trong số các thị trường xuất khẩu chè của Việt Nam trong tháng 2/2010 thì Nga vẫn là thị trường chủ yếu với lượng xuất trong tháng là 1,31 nghìn tấn chiếm 20% lượng chè xuất khẩu của cả nước trong tháng, trị giá 1,69 triệu USD nhưng giảm 37,48% về lượng so với tháng đầu năm 2010. Tính chung 2 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất 3,4 nghìn tấn chè sang thị trường Nga với trị giá 4,54 triệu USD và tăng 69,11% về lượng so với cùng kỳ năm 2009.

Chiếm 13% lượng chè xuất khẩu của cả nước, nhưng Ấn Độ chỉ đứng thứ hai về thị trường xuất khẩu chè của Việt Nam với lượng xuất trong tháng là 889 tấn, trị giá 1,19 triệu USD tăng 54,95% về trị giá và 23,47% về lượng so với tháng đầu năm 2010. Tính chung 2 tháng năm 2010 Việt Nam đã xuất khẩu 1,6 nghìn tấn chè sang thị trường Ấn Độ với trị giá 1,9 triệu USD tăng 550,18% về trị giá và 277,8% về lượng so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, trong tháng 2/2010 xuất khẩu chè của Việt Nam sang thị trường Tiểu Vương Quốc A rập Thống nhất chỉ đạt 354 tấn chè các loại, trị giá 704,2 nghìn USD , giảm 17,59% về trị giá và 20,81% về lượng so với tháng 1/2010. Nhưng nếu so sánh 2 tháng đầu năm 2010 với cùng kỳ năm 2009 thì xuất khẩu chè của Việt Nam sang thị trường này tăng mạnh cả về lượng lẫn trị giá. 2 tháng năm 2010, Việt Nam đã xuất 801 tấn chè các loại sang thị trường này, với trị giá 1,55 triệu USD, tăng 4527,64% về trị giá và 2706,71% về lượng so với cùng kỳ năm ngoái.Theo InfoTV
Báo cáo phân tích thị trường