Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Cà Mau: Trên 100.000 ha đất nuôi tôm đã không còn nước
08 | 04 | 2010
Theo ngành Nông nghiệp & phát triển nông thôn, Cà Mau hiện có trên 100.000 ha đất nuôi tôm đã không còn nước, chiếm tỷ lệ 50% diện tích nuôi trồng thủy sản của tỉnh. Số diện tích còn lại không thể thả tôm nuôi vì ao đầm bị ô nhiễm nặng. Như vậy, coi như mùa tôm trái vụ này bà con nông dân mất trắng. Tại thời điểm này, người nông dân chỉ còn làm mỗi việc, đó là cải tạo ao đầm, phơi đất để chờ mưa.

Ngoài khó khăn trong nuôi trồng thủy sản, bà con còn phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt hàng ngày. Toàn tỉnh có trên 100.000 cây nước, con số không đủ thấm vào đâu, trong khi do hạn hán lâu ngày nên phải dùng máy bơm mới có nước. Những hộ kinh tế khá giả mới có cây nước riêng, hộ nghèo đành phải chấp nhận tình trạng thiếu nước. Tuy nhiên, với tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, những hộ bà con có cây nước chia sẻ với hộ thiếu nước mà không phải bỏ tiền ra mua. Lúc này, ở một số vùng cũng đã hình thành dịch vụ bán nước sạch với giá mỗi đôi thùng nước 10.000 đ... Khô hạn đã làm cho việc trồng hoa màu, cây ăn trái của bà con cũng bị thất bát nặng nề. Gần 3.000 ha hoa màu chết trắng; hầu hết các loại cây ăn trái không phát triển được vì không có nước tưới. Khô hạn cũng làm cho đàn gia súc, gia cầm bị bệnh hàng loạt.

Khả năng hạn hán sẽ còn kéo dài. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân trong lúc này phải hết sức tiết kiệm điện, nước; không nên thả tôm giống.Theo FSIU
Báo cáo phân tích thị trường