Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Friesland Campina tăng tiền thưởng thu mua sữa
16 | 04 | 2010
Công ty Friesland Campina Việt Nam (Dutch Lady) vừa bổ sung chính sách thưởng thêm 200-600 đồng cho mỗi lít sữa thu mua (giá trung bình với chất lượng tốt, đúng tiêu chuẩn là 7.600 đồng/lít) nếu chất lượng vượt cao hơn tiêu chuẩn đề ra.

Chính sách này áp dụng cho toàn bộ hộ nuôi bò sữa tại Bình Dương, Tây Ninh và TP.HCM nhằm khuyến khích sữa nguyên liệu chất lượng cao. Hiện Friesland Campina thu mua 25% sản lượng sữa nguyên liệu cả nước.Theo Pháp Luật TPHCM Online
Báo cáo phân tích thị trường