Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Vinamilk tăng doanh thu 33%
30 | 03 | 2010
Đó là một trong những kế hoạch đề ra cho năm 2010 của Công ty Cổ phần Sữa VN (Vinamilk), vừa được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Theo đó, năm 2010, Vinamilk sẽ đầu tư 1.723 tỉ đồng phát triển các dự án xây dựng và cải tạo nhà máy Sài Gòn Milk, Thống Nhất; nâng cấp các nhà máy Nghệ An, Bình Định, Cần Thơ; phát triển vùng nguyên liệu sữa tươi miền Bắc và miền Trung; phát triển hệ thống phân phối hàng lạnh; đầu tư ra nước ngoài cho vùng nguyên liệu...

Tổng doanh thu dự kiến đạt 14.428 tỉ đồng, tăng 33% so với năm 2009. Lợi nhuận trước thuế 3.137 tỉ đồng, tăng 15%. Lợi nhuận sau thuế 2.666 tỉ đồng, tăng 12%. Tỉ lệ chi trả cổ tức bằng tiền 30% (3.000 đồng/cổ phần).Theo www.nld.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ