Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Vinamilk mua sữa Lam Sơn
11 | 05 | 2010
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk ) vừa thông báo hoàn tất thương vụ mua lại Công ty Sữa Lam Sơn, với tỉ lệ nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Vinamilk đã hoàn tất việc chuyển tiền thanh toán mua cổ phần cho các cổ đông và đang làm thủ tục chuyển đổi Công ty Sữa Lam Sơn thành công ty TNHH một thành viên do Vinamilk sở hữu 100% vốn. Công ty Cổ phần Sữa Lam Sơn có vốn điều lệ 80 tỉ đồng, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh sữa hộp, sữa bột, bột dinh dưỡng và các sản phẩm từ sữa khác. 

Quý I/2010, Vinamilk đạt doanh thu trên 3.304 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 817 tỉ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu 2.319 đồng.Theo www.nld.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường