Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
IR50404 tiêu thụ chậm, giá thấp
04 | 06 | 2010
Ngày 2-6, ông Nguyễn Vũ Hoàng, chủ doanh nghiệp xay xát Vũ Hoàng ở huyện Cai Lậy (Tiền Giang), cho biết hiện nay nhiều địa phương bắt đầu thu hoạch lúa hè thu, nhưng chỉ có lúa gạo hạt dài tiêu thụ mạnh, còn lúa gạo IR50404 tiêu thụ rất chậm dù giá khá thấp.

Nguyên nhân do chất lượng gạo IR50404 không cao bằng vụ đông xuân, không chế biến gạo 5% tấm được.

Hiện giá gạo lứt IR50404 tại nhà máy rớt còn 5.100-5.150 đồng/kg nhưng tiêu thụ khó khăn. Trong khi đó gạo hạt dài vụ hè thu vẫn ở mức cao với 5.450-5.500 đồng/kg. Giá lúa IR50404 vụ hè thu chỉ có 3.800 đồng/kg, còn lúa hạt dài từ 4.000 đồng/kg trở lên.Theo Tuổi Trẻ Online
Báo cáo phân tích thị trường