Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Ồ ạt gieo sạ giống lúa IR50404 trong vụ HT tại ĐBSCL
19 | 05 | 2009
Bộ trưởng Bộ NN- PTNT đã có công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, TP vùng ĐBSCL báo động việc gieo sạ giống lúa IR50404 trong vụ hè thu 2009.

Bộ NN- PTNT "giơ thẻ đỏ”

Bộ NN- PTNT đề nghị UBND các tỉnh, TP vùng ĐBSCL: Chỉ đạo quyết liệt để không tăng thêm diện tích gieo sạ giống lúa IR50404 trong vụ hè thu 2009. Sở NN- PTNT các địa phương nắm chắc tỷ lệ diện tích giống lúa IR50404 đã gieo sạ trong vụ hè thu 2009 trên địa bàn, khuyến cáo, hướng dẫn cụ thể nông dân sử dụng các giống lúa chất lượng tốt trong cơ cấu giống lúa đã xác định. Các cơ quan thông tin đại chúng và hệ thống khuyến nông tuyên truyền mạnh mẽ cho nông dân nắm được hạn chế của giống lúa IR50404 trong vụ hè thu để quyết định lựa chọn giống lúa phù hợp, dễ tiêu thụ.

Đến thời điểm này, ĐBSCL đã gieo sạ khoảng 1 triệu ha lúa hè thu, số diện tích còn lại trong khung thời vụ khoảng 600 nghìn ha. Qua kiểm tra một số địa phương, tỷ lệ gieo sạ giống lúa IR50404 đã vượt ngưỡng quy định tối đa 20%. Điều này nhiều khả năng sẽ dẫn đến việc tiêu thụ lúa IR50404 rất khó khăn như đã xảy ra trong vụ hè thu 2008 do chất lượng gạo của giống này trong vụ hè thu rất thấp.Nguồn: nongnghiep.vn
Báo cáo phân tích thị trường