Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố Báo cáo ngành Lúa gạo Việt Nam quý 2 năm 2010
02 | 07 | 2010
Thưa quý độc giả, tiếp theo các ẩn phẩm Báo cáo thường niên ngành lúa gạo Việt Nam trong các năm 2007, 2008, 2009 và triển vọng 2010, báo cáo quý… Trung tâm Thông tin PTNNNT (AGROINFO) tiếp tục giới thiệu “ Báo cáo ngành Lúa gạo Việt Nam quý 2 năm 2010 ”.

Báo cáo ngành Lúa gạo Việt Nam quý 2 năm 2010 đưa ra những phân tích toàn diện và cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường gạo trong nước, thế giới quý 2 năm 2010 và triển vọng về các xu hướng của thị trường năm 2011.

• Diễn biến tình hình sản xuất gạo của Việt Nam và thế giới
• Biến động của giá cả thị trường gạo trong nước và quốc tế
• Thương mại lúa gạo thế giới 2010
• Biến động xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2010
• Tác động của chính sách điều hành xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2010
• Bảng cân đối cung cầu ngành hàng gạo Việt Nam 2010
• Chuyển động đáng chú ý của doanh nghiệp trong ngành.
• Triển vọng năm 2011: Giá gạo, cung cầu ngành hàng lúa gạo và các thị trường xuất khẩu gạo triển vọng nhất

Báo cáo ngành Lúa gạo Việt Nam quý 2 năm 2010 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Tất cả các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổ chức nông lương thế giới (FAO), các cơ quan nghiên cứu thị trường như Ban nghiên cứu kinh tế (ERS) và Ban nông nghiệp nước ngoài (FAS) của Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Cục trồng trọt-Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Tổng cục hải quan.

Xem thông tin về báo cáo tại đâyAGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường