Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá lúa tăng nhưng nông dân vẫn gặp khó
20 | 07 | 2010
Giá lúa gạo tại ĐBSCL tiếp tục tăng nhẹ, hiện giá lúa khô hạt dài lên tới 3.900 đồng/kg, lúa IR50404 cũng từ 3.500 đồng/kg.

Giá gạo nguyên liệu cao hơn gần 200 đồng/kg so với hồi đầu tháng 7-2010, loại 5% tấm 5.400 đồng/kg, 25% tấm từ 4.700 đồng/kg.Tuy nhiên, mức giá trên đối với lúa khô, còn lúa vừa thu hoạch do ảnh hưởng mưa kéo dài vừa qua nên giá bán 3.500 đồng/kg, loại IR50404 chỉ 3.000-3.200 đồng/kg.Theo Tuổi Trẻ Online
Báo cáo phân tích thị trường