Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố Báo cáo thị trường Mía đường Việt Nam 6 tháng đầu năm 2010
23 | 07 | 2010
AGROINFO xin trân trọng giới thiệu đến Qúy độc giả “Báo cáo thị trường Mía đường Việt Nam 6 tháng đầu năm 2010”.

Báo cáo thị trường Mía đường Việt Nam 6 tháng đầu năm 2010 đưa ra những phân tích toàn diện và cập nhật về các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường mía đường trong nước, thế giới 6 tháng đầu năm 2010 và xu thế của thị trường trong 6 tháng cuối năm 2010.

• Diễn biến tình hình sản xuất mía đường của Việt Nam và thế giới
• Biến động giá cả thị trường mía đường trong nước và quốc tế
• Thương mại mía đường Việt Nam và thế giới
• Triển vọng những tháng cuối năm 2010: Nhu cầu nhập khẩu và giá đường trong nước

Báo cáo thị trường Mía đường Việt Nam 6 tháng đầu năm 2010 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổ chức lương thực thế giới (FAO), Ban Nông nghiệp nước ngoài (FAS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan.

Xem thông tin về báo cáo tại đây: Báo cáo thị trường Mía đường Việt Nam 6 tháng đầu năm 2010AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường