Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Năm 2011 phải nhập khẩu 300.000 tấn đường
06 | 09 | 2010
Theo Bộ NN&PTNT, từ ngày 15-9 các nhà máy đường ở ĐBSCL sẽ vào vụ sản xuất đường năm 2010-2011, các tỉnh khác chậm nhất là cuối tháng 10 vào vụ, vì vậy vấn đề thiếu đường những tháng cuối năm sẽ không đáng lo ngại.

Tuy nhiên, theo ước tính của Hiệp hội Mía đường VN, sản lượng đường cả nước vụ 2010-2011 đạt khoảng 900.000 tấn, bằng niên vụ năm 2009-2010. Như vậy, trong năm 2011 nước ta vẫn phải nhập khoảng 300.000 tấn đường.

 Theo Tuổi trẻ Online
Báo cáo phân tích thị trường