Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Không chấp thuận kiến nghị giảm thuế suất nhập khẩu đường
06 | 09 | 2010
Bộ Tài chính đã chỉ đạo không chấp thuận kiến nghị giảm thuế suất nhập khẩu mặt hàng đường thô đối với một số doanh nghiệp. Nguyên nhân, nếu giảm thuế suất trong thời điểm này, sẽ dẫn đến tình trạng không công bằng cho những đơn vị đã tìm được thị trường, ký hợp đồng nhập khẩu đường thô từ các thị trường khác ngoài các nước khối ASEAN.

Đến nay, các doanh nghiệp trong nước đã nhập khoảng 165.000 tấn đường, bao gồm đường thô và đường tinh, chỉ còn khoảng 135.000 tấn chưa nhập. Do đó, việc không giảm thuế nhập khẩu đối với đường thô chỉ ảnh hưởng đến số ít doanh nghiệp nhập khẩu về để tinh luyện mà không ảnh hưởng nhiều đến thị trường chung.Theo Hànộimới
Báo cáo phân tích thị trường