Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tăng giá mua sữa tươi thêm 700 đồng/kg
27 | 12 | 2010
Công ty TNHH FrieslandCampina VN cho biết từ hôm nay 27-12, công ty này tăng giá mua sữa bò tươi từ người dân thêm 700 đồng/kg.

Số tiền tăng thêm này là cho việc thực hành chăn nuôi bò sữa tốt tại nông trại, áp dụng cho tất cả người dân nuôi bò sữa có hợp đồng với công ty.

Một số hộ dân nuôi bò sữa tại Long An cho biết số tiền mà họ nhận được khi bán sữa cho FrieslandCampina thời gian qua là 9.100-9.200 đồng/kg. Với mức tăng mới, sữa sẽ được bán với giá 9.800 đồng/kg trở lên.Theo Tuổi trẻ
Báo cáo phân tích thị trường