Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Lượng đường sản xuất tăng cao, giá giảm mạnh
07 | 04 | 2011
Giá đường trắng loại I đã có thuế VAT xuất tại kho nhà máy từ 18.000 - 18.500 đồng/kg (dự báo sẽ còn giảm xuống dưới 18.000 đ/kg).

Bộ NN&PTNT cho biết, tính đến giữa tháng 3/2011, các nhà máy mía đường đã ép được 9,7 triệu tấn mía; sản xuất được 860.400 tấn đường, cao hơn cùng kỳ năm trước 70.300 tấn.
Lượng đường sản xuất tăng cao, song giá đường lại đang giảm mạnh. Theo Bộ NN&PTNT giá bán đường đang có xu hướng giảm. Giá đường trắng loại I đã có thuế VAT xuất tại kho nhà máy từ 18.000 - 18.500 đồng/kg (dự báo sẽ còn giảm xuống dưới 18.000 đ/kg).

Cũng theo Bộ NN&PTNT, lượng đường các nhà máy bán ra từ 15/2 đến 15/3 là 85.300 tấn, cao hơn cùng kỳ năm trước 11.500 tấn. Lượng đường tồn tại kho các nhà máy đến ngày 15/3 là 418.900 tấn, cao hơn cùng kỳ năm trước 97.900 tấn.

Hiện nay, do giá đường giảm nên các nhà máy khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang phải điều chỉnh giá mía giảm xuống khoảng 50.000 đ/tấn, gây khó khăn cho người trồng mía.Theo cafef.vn
Báo cáo phân tích thị trường