Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá cao su tự nhiên bật trở lại
25 | 05 | 2011
Giá cao su tự nhiên trên Sàn giao dịch hàng hóa Tokyo đã tăng trở lại.
Trên sàn Tocom, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao 6 tháng tăng khoảng 13 Yên, đóng cửa ở mức 380 Yên, tương đương 4,64 USD/kg. Giá hợp đồng thời hạn ngắn hơn cũng tăng, đóng cửa ở mức 412,3 Yên/kg.

Trên sàn Singapore, giá RSS3 hợp đồng kỳ hạn ngắn tăng 6%, đóng cửa ở mức 5,08 USD/kg. Giá RSS3 hợp đồng kỳ hạn ngắn tăng mạnh hơn, đóng cửa ở mức 4,9 USD/kg. Giá TSR \ 20 kỳ hạn ngắn đóng cửa, tăng lên mức 4,48 USD/kg.
Tại Ấn Độ, giá NMCE giao tháng 6 đạt 4,8 USD/kg.

Tại Trung Quốc, trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải, giá cao su giao tháng 6 cũng tăng khoảng 1 NDT, đóng cửa ở mức 34,14 NDT, tương đương 5,25 USD/kg

Kim Dung
Nguồn: European Rubber Journal


Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ