Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
ANRPC giảm dự đoán sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu năm 2011
27 | 05 | 2011
Theo ANRPC, sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu năm 2011 đạt 9,936 triệu tân, thấp hơn mức dự đoán trước đó là 10,025 triệu tấn, do điều chỉnh sản lượng tại Thái Lan và Philippines.
Đây là lần điều chỉnh giảm dự đoán sản lượng lần thứ hai trong năm nay của ANRPC. Năm 2010, sản lượng cao su tự nhiên của các thành viên ANRPC đạt 9,47 triệu tấn. Theo báo cáo của Hiệp hội này, tăng trưởng sản lượng năm 2011 được điều chỉnh giảm từ mức 5,8% trong dự đoán 1 tháng trước đây, xuống mức 4,9%.

Lần điều chỉnh mới này được thực hiện do sản lượng dự đoán tại Indonesia giảm từ mức 2,972 triệu tấn, xuống mức 2,891 triệu tấn. Philippines cũng giảm dự đoán sản lwongj từ 114 ngàn tấn, xuống 107 ngàn tấn.

Các thành viên ANRPC gồm Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Papua New Guinea, Philippines Singapore, Sri Lanka and Việt Nam, chiếm khoảng 92% tổng sản lượng sản xuất và 48% sản lượng tiêu thụ cao su tự nhiên toàn cầu.

Giá cao su vật chất giảm gần 20%, xuống mức thấp 6,4 USD/kg vào tháng 2, do giá giao dịch tương lai trên Sản giao dịch hàng hóa Tokyo và nỗi lo lắng của nhà đầu tư về nhu cầu giảm tại Trung Quốc do chính sách thắt chặt tiền tệ tại nước này.

Kim Dung
Nguồn: Reuters


Báo cáo phân tích thị trường