Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá cao su vật chất trên thị trường châu Á ngày 8/6
09 | 06 | 2011
Giá cao su vật chất trên thị trường châu Á giảm trong phiên giao dịch ngày 8/6

Giá cao su vật chất trên thị trường châu Á giảm trong phiên giao dịch ngày 8/6. Các nhà giao dịch cho rằng nguồn cung eo hẹp từ các nước sản xuất chính sẽ tiếp tục hỗ trợ giá cao su trong những phiêm giao dịch tới

Giá cao su vật chất ngày8 /6 so với 7/6

Chủng loại

Giá

Thay đổi

Thai RSS3 (giao tháng 6)

$5,15/kg

-$0,05

Thai STR20 (giao tháng 6)

$4,70/kg

-$0,10

Malaysia SIR20 (giao tháng 6)

$4,60/kg

-$0,05

Indonesia SIR 20 (giao tháng 6)

$2,08/lb

-$0,02

Thai USS3

145 baht/kg

-5 baht

Thai 60% latex (vành ống giao tháng 6)

3.200 USD/tấn

-$100

Thai 60% khối lượng lớn giao tháng 6

3.100 USD/tấn

-$100

 

Lưu ý: Giá yết ở trên là giá cung cấp, thu thập bởi những nhà giao dịch tại Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là giá niêm yết chính thức bởi các cơ quan nhà nước tại các quốc gia này.

Kim Dung AGROINFO

Nguồn: Reuters

 Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ