Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Chứng nhận nhãn hiệu cho tiêu Phú Quốc
11 | 07 | 2011
Sở Khoa học - công nghệ tỉnh Kiên Giang đã trao giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Hồ tiêu Phú Quốc” do Cục Sở hữu trí tuệ cấp cho Hội Hồ tiêu Phú Quốc.

Ngày 7-7, tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), Sở Khoa học - công nghệ tỉnh Kiên Giang đã trao giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Hồ tiêu Phú Quốc” do Cục Sở hữu trí tuệ cấp cho Hội Hồ tiêu Phú Quốc.

Ông Trần Thanh Nam - phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - cho rằng việc trao giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể sẽ tạo điều kiện cho tiêu Phú Quốc vươn ra thị trường khu vực và thế giới, quảng bá hình ảnh du lịch cho Phú Quốc nói chung và sự phát triển của sản phẩm đặc trưng hồ tiêu Phú Quốc. Đồng thời xác lập quyền sở hữu công nghiệp tiêu Phú Quốc trên thị trường.

Theo thống kê của Hội Hồ tiêu Phú Quốc, hiện trên địa bàn huyện Phú Quốc có 715 hộ trồng tiêu với diện tích 300ha, sản lượng trên 800 tấn/năm.

Theo Tấn Thái

Tuổi trẻ


Báo cáo phân tích thị trường