Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng chè thế giới giảm 5,71%
15 | 07 | 2011
Theo ông Rajesh Gupta, giám đốc Hiệp hội các nhà môi giới chè toàn cầu, số liệu ước tính của tổ chức này cho thấy tổng sản lượng chè 5 tháng đầu năm toàn cầu đạt 612,48 ngàn tấn, so với mức sản lượng 649,56 ngàn tấn cùng kỳ năm 2010.

Sản lượng chè Kenya suy giảm 33,69 ngàn tấn, giảm xuống mức 149,51 ngàn tấn. Sản lượng chè của Uganda giảm 5,27 ngàn tấn (xuống mức 9,93 ngàn tấn). Sản lượng chè giảm 7,8 ngàn tấn, xuống mức 25,9 ngàn tấn tại Indonesia và giảm 1,7 ngàn tấn, xuống mức 31,1 ngàn tấn tại Malawi.

Sản lượng chè tại Sri Lanka tăng 1,59 ngàn tấn, lên mức 139,7 ngàn tấn. Zimbabwe và Bangladesh cũng thông báo vụ chè bội thu.

Sản xuất chè tại Ấn Độ tăng 8,67 ngàn tấn, lên mức 243,61 ngàn tấn. Sản lượng chè tại miền Bắc Ấn Độ tăng 11,23 ngàn tấn, chạm mức 146,74 ngàn tấn. Trong khi đó, sản lượng chè tại miền Nam Ấn Độ giảm 2,56 ngàn tấn, xuống mức 96,87 ngàn tấn.

Kim Dung AGROINFO

Theo The Hindu Business Line


Báo cáo phân tích thị trường